STYRESMØTE I FJELLSTYRET 5/9-23 på Småbåthavna inni Framverran.

Sakliste:

             - Orienteringer.

             - Fastsette kvoter, jakttid, antall kort m m for småviltjakta 2023.