STYRESMØTE I FJELLSTYRET 24/8-22 kl 1900 på Verrastranda Samfunnshus.

    Sakliste:

     Sak 12/22. Godkjenning av møteref fra styresmøte 22/3-222

     Sak 13/22. Orienteringer.

     Sak 14/22. Takseringsresutater av rypebestanden 2022.

     Sak 15/22. Jaktstart, antall kort, bag limit, kortsalg etter 2/10.

     Sak 16/22. Hjortekvote utlegges i pott? Eventuell pris på disse.

     Sak 17/22. Søknad fra Bolmset veilag om støtte til vedlikehold for 2022.

     Sak 18/22. Spleislag med Statskog SF for opprustning av Strømseterveien.

     Sak 19/22. Skal fjellstyret ta på seg jobben som kasserer for YVS.

     Sak 20/22. Eventuelt.