Jakt og fiske


Småviltjakt 2021.

  SØKNADSDATO FOR SMÅVILTJAKT 2021.

 Søknadstidspunkt blir fra 8.mai kl 0900 til 9. mai kl 2100. Søknad sendes på mail til: verran.inderoy@fjellstyrene.no

  Søknader send før tidspunkt og etter tidspunkt vil bli forkastet.

  Det vil så bli foretatt loddtrekning i blant de innkomne søknadene. Hvor mange kort som blir utlagt, bestemmes etter taksering i august.

 Vi legger også ut Ormsethytta og Ormsetstua med 2 jaktkort på hver hytte, med jaktstart 15/9 og jakt i 1 uke. Pris for disse er: Ormsethytta: 10.000,- og Ormsetstua: 12000,- Det er da inkludert båt, og mulighet for fiske.

 Søknadstidspunkt for disse er samme dato.

 Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Storviltjakta 2019-2022.

Malbua jaktfelt med 4 dyr blir leid ut for 4 år fra 2019.  Simadalen jaktfelt deles i 2019 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt blir også leid ut for 4 år fra 2019. Grønlia jaktfelt med 1 dyr leies ut for 4 år fra 2019.

Søknadskjema er lagt ut på INATUR, og søknadsfrist er 2/5-2019.

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.