PrislistePriser på Hytteleie, Jaktkort og Fiskekort i Sandseter Statsallmenning 2023.

Hytteleie


Alle våre hytter ligger nå ute på INATUR for leie.

 

 Ormsetstua:

Ormsethytta:

 Mefjellshytta:

 Simadalshytta:

 Langvassnaustet:

 Valtjernhytta

 

900,- pr døgn.

660,- pr døgn.

750,- pr døgn.

650,- pr døgn.  

600,- pr døgn.

430,- pr døgn.  

  

 

Sesong (15/9 - 23/12.)

Dagskort fra 2/10.
Kort kun harejakt.

Utenbygdsboende

2300,-
 
 
 260,-
 600,-

Smårovviltkort: Rev, kråke, mår etc: 50,- for alle.

 

Innenbygdsboende

1100,-


150,-
300,-

JaktkortHarejakt avsluttes den 28.2.2024.
Bag limit fastsettes etter taksering i august.

Fiskekort


Årskort familie:
Årskort:
Helge/tredagers:
Dagskort:

Fiskekort kan betales på Vipps til nr 759766

250,-
150,-
100,-
 50,-