Styret i Verran og Inderøy Fjellstyre består fra 2020 av følgende:
  Medlemmer                  
Varemedlemmer
Fra Inderøy Kommune:     
 


 
Ole Tronstad
Ida Stuberg          
Bjarne Kvistad            

Trude Hoff
Ole A Iversen.           
Geir J Ørsjødal             

Fra Verran Kommune


Odd Vidar Vandbakk
Ragnhild S Norum            
Leif Jåma
Per Stavrum
Tone Gjetvik             
Tom Mattias Jåma


På styresmøte 30/1-20 ble Odd Vidar Vandbakk valg til leder og Ida Stuberg valg til nestleder.

Daglig leder og fjelloppsynsmann er Hans Tettli.