Referat styresmøter:

2014:

Referat, klikk her: Møte 1- 2014 

Referat, klik her:  Møte 2- 2014

 

2015:

Referat, klikk her: Møte 1- 2015

Referat, klikk her: Møte 2 - 2015

Referat, klikk her: Møte 3- 2015.

Referat, klikk her: Møte 4- 2015.

 

2016:

Referat, klikk her: Møte 1-2016.

Referat, klikk her: Møte 2-2016.

Referat, klikk her: Møte 3-2016.

Referat, klikk her: Møte 4-2016.

Referat, klikk her: Møte 5-2016.

 

2017:

Referat, klikk her: Møte 1-2017.

Referat, klikk her: Møte 2-2017.

Referat, klikk her: Møte 3-2017.

 

2018:

Referat, klikk her: Møte 1-2018

Referat, klikk her: Møte 2-2018

Referat, klikk her: Møte 3-2018

Referat, klikk her: Møte 4 -2018

 

2019:

Referat, klikk her: Møte 1-2019

Referat, klikk her: Møte 2-2019

Referat, klikk her: Møte 3-2019

Referat, klikk her: Møte 4-2019

 

2020:

Referat, klikk her: Møte 1-2020

Referat, klikk her: Møte 2-2020

Referat, Klikk her: Møte 3-2020