Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Verran og Inderøy Fjellstyre - forvaltning av Sandseter statsallmenning

• Jaktkort for småvilt, Verran og Inderøy
• Jaktkort for storvilt, Verran og Inderøy
• Fiskekort for Verran og Inderøy
• Seks hytter for utleie
• Info om vær, føre, is på innsjøer etc.
• Bilder fra utmark og fiskevann
Verran og Inderøy Fjellstyre forvalter Sandseter statsallmenning som er på ca 148750 da. og ligger på mellom 180 og 630 m.o.h i Verran Kommune. Mot nordvest grenser den mot Åfjord, mens den mot sørøst grenser mot private grunneiere i Verran.
Vi vil beskrive allmenningen som en perle i Fosenfjellene. Over 40 fiskevann og gode muligheter for småviltjakt. Ca 130.000 da rypeterreng. Vi har også to elgvald med fellingsrett på 10-12 dyr. Vi har 6 gode utleiehytter som ligger godt plassert i området.