Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

STYRESMØTE I FJELLSTYRET 5/9-23 på Småbåthavna inni Framverran.

Sakliste:

             - Orienteringer.

             - Fastsette kvoter, jakttid, antall kort m m for småviltjakta 2023.