Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

STYRESMØTE I FJELLSTYRET 16/6-20 kl 1800 på Stranda Skole. Verrastranda.

    Sakliste:

     Sak 20/20. Orienteringer.

     Sak 21/20. Nesvassetersaken.

     Sak 22/20. Malbua, tildeling av tilleggsjord.

     Sak 23/20. Utleiedøgn på fjellstyrehytter.

     Sak 24/20. Trekning av Småviltjaktkort 2020.

     Sak 25/20. Sørenvassetra, eventuelt frifall.