Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

STYRESMØTE I FJELLSTYRET 22/3-23 kl 1900 på Verrastranda Samfunnshus.

    Sakliste:

     Sak 1/23. Godkjenning av møteref fra styresmøte 17/11-22

     Sak 2/23. Orienteringer.

     Sak 3/23. Regnskap for 2022.

     Sak 4/23. Årsberetning 2022.

     Sak 5/23. Valtjernhytta, restaurering.

     Sak 6/23. Budsjett for 2023 og investeringsbudsjett.

     Sak 7/23. Utleie av storviltterreng 2023-2026.

     Sak 8/23. Søknad om støtte til vedlikehold Bolmsetvegen.

     Sak 9/23. Eventuelt.