Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

STYRESMØTE I FJELLSTYRET 3/4-24, på Verrabotn Samfunnshus Lillesalen.

Sakliste:

             - Orienteringer.

             - Regnskap for 2023.

             - Budsjett for 2024.

             - Fastsette søknadsdato for småviltjakta 2024, og ting rund dette.

             - Fastsette hvilke jaktterreng  som skal utlyses for storviltjakta 2024-2027.

             - Søknad fra Inderøy beitelag om utvisning av tilleggsbeite i statsallmenningen.