Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

             

Styret i Verran og Inderøy Fjellstyre består fra 2016 av følgende:
  Medlemmer                  
Varemedlemmer
Fra Inderøy Kommune:     
 


 
Ole Tronstad
Ole Anders Iversen         
Lena Olderen Heggstad           

Elisabeth Gausen
Ida Stene Tangstad          
Signar Berger            

Fra Verran Kommune


Bjørn Skjelstad
Grete Mari Sand           
Leif Jåma
Rolf Skjelvan
Even Johansen            
Tom Mattias Jåma


På styresmøte 19/1-16 ble Ole Tronstad valg til leder og Bjørn Skjelstad valg til nestleder.

Daglig leder og fjelloppsynsmann er Hans Tettli.