Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


Småviltjakt 2020.

NYTT: a)  Det legges ut 25 stk dagskort med jakt fra 2/10, med bag limit på 2 fugler pr dag/jeger.

           b) Det selges dagskort på skogsfugel fra 2/10 til 1/11, med bag limit på 2 fugler pr dag/jeger. Ingen begrensning i      antall kort.

           c) De med sesongkort kan jakte storfugel til og med 23/12-20.

1. Det tildeles sesongkort til 14 stk innenbygdsboende og 31 stk utenbygdsboende.

2. Jaktstart settes til 15/9 og avsluttes 1/11.

3.Bag limit settes til 2 fugler pr dag, og en sesongkvote på 8 ryper.

4. Vi krever tilbakemelding fra jegerne etter de første 14 dagene, og avgjør deretter om det blir utvidet kortsalg fra 2/10.

5. Ved kortsalg etter 2/10, selges kun dagskort.

6. Det selges dagskort på skogsfuggel fra 2/10 til 1/11.

 

 Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Storviltjakta 2019-2022.

Malbua jaktfelt med 4 dyr blir leid ut for 4 år fra 2019.  Simadalen jaktfelt deles i 2019 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt blir også leid ut for 4 år fra 2019. Grønlia jaktfelt med 1 dyr leies ut for 4 år fra 2019.

Søknadskjema er lagt ut på INATUR, og søknadsfrist er 2/5-2019.

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.