Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


  SØKNADSDATO FOR SMÅVILTJAKTA 2019 BLIR LØRDAG 4/5-19 KL 0900, PÅ MAIL SLIK SOM TIDLIGERE.

NB!! SMÅVILTJAKT 2019!! Jaktstart er i år tenkt å bli 15/9, slik som tidligere, og det blir jakt til og med 23/12. Dette kan bli endret etter takseringen i August. Alle som søker om jakt med hund, må legge ved sauereinhetsbevis ved søknad.

1. Bag limit settes etter takseringen i August.

2. Fra 2/10, er det tenkt solgt ukeskort, dagskort og weekendkort på rype, orrfugl og tiur, samt kort for harejakt. 

3. Det legges ut 15 stk kort for innenbygds jegere og 25 stk kort for utenbygds jegere. Altså en reduksjon på 10 kort mot tidligere. 

I tillegg legges alle hytter ut med en ukes jakt til fast pris:

Ormsetstua med 4 kort en uke 13400,-

Ormsethytta med 2 kort en uke 7700,-

Simadalshytta med 2 kort en uke 7700,-

Langvassnaustet med 2 kort en uke 7200,-

Mefjellshytta med 2 kort en uke 8000,- NB: Mefjellshytta kunn tilatt med hund etter 2/10.

Valtjernhytta med 2 kort en uke 6700,- NB: Valtjernhytta kunn tilatt med hund etter 2/10.

De som søker på jakt med hytter må spesifisere hytte på søknaden. Det er og viktig at adresse blir oppgitt av søker.

Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Storviltjakta 2019-2022.

Malbua jaktfelt med 4 dyr blir leid ut for 4 år fra 2019.  Simadalen jaktfelt deles i 2019 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt blir også leid ut for 4 år fra 2019. Grønlia jaktfelt med 1 dyr leies ut for 4 år fra 2019.

Søknadskjema er lagt ut på INATUR, og søknadsfrist er 2/5-2019.

Fiskekort

Fiskekort selges Verran: Matkroken butikk på Verrastranda. Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli.