Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


NYTT FRA 2/10!!!  

1. Det legges ut 35 dagskort med bag limit på 2 ryper, fra den 2/10.

2. Det åpnes for dagskort på kun storfugl (tiur/røy,orrfugl) med bag limit på 2 fugler.

3. Priser som i prislista.

SMÅVILTJAKTA 2019. 

VEDTAK GJORT PÅ STYREMØTE 5/9-19.

1. JAKTSTART SETTES TIL 15/9, OG RYPEJAKTA AVSLUTTES 1 NOVEMBER.

2. BAG LIMIT SETTES TIL 2 RYPER PR DAG, OG EN SESONGKVOTE PÅ 8 RYPER.

3. VI KREVER EN TILBAKEMELDING FRA JEGERNE ETTER DE FØRSTE 14 DAGENE, OG AVGJØR DERETTER OM DET BLIR UTVIDET KORTSALG FRA 2/10.

4. FRA 2/10 SELGES DET DAGSKORT PÅ STORFUGL (ORRFUGL OG TIUR) OG HARE, SAMME PRIS SOM ORDINÆRE KORT.      BAG LIMIT PÅ STORFUGL SETTES TIL 2 PR DAG, OG EN SESONGKVOTE PÅ 8 STK. INGEN KVOTEBEGRENSNING PÅ HARE. JAKTTID PÅ STORFUGL FREM TIL OG MED 23/12 OG HARE FREM TIL OG MED 28/2.

5. DE SOM HAR SESONGKORT KAN JAKTE HARE OG STORFUGL PÅ SINE KORT.

Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Storviltjakta 2019-2022.

Malbua jaktfelt med 4 dyr blir leid ut for 4 år fra 2019.  Simadalen jaktfelt deles i 2019 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt blir også leid ut for 4 år fra 2019. Grønlia jaktfelt med 1 dyr leies ut for 4 år fra 2019.

Søknadskjema er lagt ut på INATUR, og søknadsfrist er 2/5-2019.

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.