Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


Småviltjakt 2022.

Styret i fjellstyret har i sitt møte 24/8-22 bestemt følgende:

1. Jaktstart blir 15/9 og avsluttes 1/12 for rype og skogsfugl. Hare jaktes til 28/2-23.

2. Alle de 17 stk innenbygdsboende som har søkt om jakt, tildeles jaktkort.

3. 40 stk av utenbygdsboende tildeles kort. Det vil si de første 40 på rangeringslista.

4. Det legges ut 35 stk dagskort med jakt fra 2/10 for salg. 15 av disse er prioritert ungdom under 25 år, og disse 15 selges for kr 100,-

5. Bag limit settes til 2 ryper pr dag pr jeger, og en sesongkvote på 8 stk. Skogsfugl (tiur/røy, orrfugl) regnes med i denne kvoten

6. Det oppfordres til å spare brunfugl i siste kategori.

De som vil kjøpe dagskort kan kontakte Hans Tettli på tlf 97706935 fra 30/8 og bestille kort, først til mølla prinsippet. Dato for når det da vil jaktes må være klart ved henvendelsen.

 Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

Hjortejakt: Følgende ble vedtatt på møtet:

1. 10 av fjellstyrets hjorter legges ut i en pott for bruk blandt jaktfeltene i Ytre Verran Storvald.

2. Det betales kr 750,- pr hjort til fjellsyret fra det jaktlag som benytter seg av disse.

3. Det betales ingen kg pris i tillegg for disse hjort som blir felt på andre jaktfelt utenom statsallmenningen.
 

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.