Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiskeSMÅVILTJAKT 2018!! Søknadsdato: 5.MAI kl 0900 på mail. På mail til: hanstettli@hotmail.com  Mailer før kl 0900 blir forkastet.

13. stk sessongkort til innenbygdsboende, og 23.stk sessongkort til utenbygdsboende. 

I tillegg legges alle hytter ut med en ukes jakt til fast pris:

Ormsetstua med 4 kort en uke 13400,-

Ormsethytta med 2 kort en uke 7700,-

Simadalshytta med 2 kort en uke 7700,-

Langvassnaustet med 2 kort en uke 7200,-

Mefjellshytta med 2 kort en uke 8000,- NB: Mefjellshytta kunn tilatt med hund etter 2/10.

Valtjernhytta med 2 kort en uke 6700,- NB: Valtjernhytta kunn tilatt med hund etter 2/10.

De som søker på jakt med hytter må spesifisere hytte på søknaden. Det er og viktig at adresse blir oppgitt av søker.

Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

Fra 2/10 fritt kortsalg. NB: Kan bli begrensninger på antall kort etter takseringen i august. Jakta kan bli stoppet på kort varsel hvis taksering og andre forhold tilsier at dette må gjøres. Kort kan og bli utdelt for jakt i forskjellige uker.Storviltjakta 2017.

Malbua jaktfelt med 4 dyr leid ut for 4 år fra 2015.  Simadalen jaktfelt deles i 2015 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt er også leid ut for 4 år fra 2015.

Fiskekort

Fiskekort selges Verran: Matkroken butikk på Verrastranda. Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli.