Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiskeSMÅVILTJAKT 2017!! Søknadsdato: 6.MAI kl 0900 på mail. Mailer før kl 0900 blir forkastet.

2o. stk sessongkort til innenbygdsboende, og 30.stk sessongkort til utenbygdsboende. Langvassnaustet, Simadalshytta og Mefjellshytta leies ut for en uke fra 15/9 med 2 stk jaktkort pr hytte NB: Mefjellshytta kunn tilatt med hund etter 2/10.

Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

Fra 2/10 fritt kortsalg. NB: Kan bli begrensninger på antall kort etter takseringen i august.Storviltjakta 2017.

Malbua jaktfelt med 4 dyr leid ut for 4 år fra 2015.  Simadalen jaktfelt deles i 2015 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt er også leid ut for 4 år fra 2015.

NYTT FRA 2017: Fjellelgjakt i Grønnlia i Verrabotn. Nytt jaktfelt fra Grønnlia og nordøstover til Bogatjern.

          1 stk voksen elg, fast pris før jakt på kr 10.000,- 14 dagers jakt.

Søknad i INATUR innen 1 Mai.

Fiskekort

Fiskekort selges Verran: Matkroken butikk på Verrastranda. Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli.