Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


Småviltjakt 2021. Vedtak på styres-møtet 2/9-21.

Alle 17 stk innenbygdsboende tildeles kort. De 36 første på utenbygdslista tildeles kort. Jaktstart blir 15/9 og avsluttes 1/11.

Bag limit blir på 2 ryper pr dag, og en sesongkvote på 8 stk, skogsfuggel (orr og storfugl) er inkludert i denne kvote.

Det legges ut 30 stk dagskort fra den 2/10, med samme bag limit.

  

 Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Hjortejakt 2021.

Tilbud til alle jaktfelt i Ytre Verran Storvald.

Fjellstyret legger ut 8 dyr for salg for 2021. Grunnavgift på 1000,- pr dyr + en kg pris på 40,- for kalv/ungdyr og voksen hind. For voksen bukk er kg prisen 50,- Grunnavgift trekkes ifra ved felling, men betales ikke tilbake ved ikke felling. Disse bukkene legges ikke ut før 25.november, de andre legges ut fra dags dato. Alle dyr som felles skal veies av fjelloppsynet, eller ved godkjent viltmottak. Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg.

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.