Kontakt Oppsynsmannen:

Hans Tettli, tlf: 97 16 63 19

Jakt og fiske


NYTT FRA 2020.!!!! 

SØKNADSDATO FOR SMÅVILTJAKT FOR 2020.

Årets småviltjakt vil skje ved loddtrekning etter innkommende søknader på epost til fjellstyret.

Søknad om sesongkort for småvilt fra 15 sept, sendes som e-post, innenfor perioden:

9. mai kl 09.00 til 10.mai kl 2200, til: verran.inderoy@fjellstyrene.no

Det er kun på sesongkort det er nødvendig med søknad.

Rypetakseringen i august vil avgjøre hvor mange sesongkort som blir lagt ut, og samtidig om det blir åpnet for fritt/begrenset/ikke-salg av dagskort,fra 2/10.

 

 Som tidligere blir det A og B sone, med jakt med hund kunn i sone b fra 15/9. Sone A åpnes for hund fra 2/10.

Linje mellom A og B går fra Ormsetvatnet til Holmtjønna-Trevatna og i dalsøkk ned til Langvatnet. A-området sørvest for denne linje, og B-området nordøst for denne.

 Storviltjakta 2019-2022.

Malbua jaktfelt med 4 dyr blir leid ut for 4 år fra 2019.  Simadalen jaktfelt deles i 2019 inn i 2 perioder med 2 jaktlag, med 3 dyr på hver periode. Disse 2 jaktfelt blir også leid ut for 4 år fra 2019. Grønlia jaktfelt med 1 dyr leies ut for 4 år fra 2019.

Søknadskjema er lagt ut på INATUR, og søknadsfrist er 2/5-2019.

Fiskekort og båtutleie i Ormsetvatnet.

 Ved parkering ved Ormsetvatnet og hos Oppsynsmann Hans Tettli. Båt leies også ut ved naustet på Ormsetvatnet: kr 50,- pr døgn. Kontanter da det ikke er mulig å betale med kort eller vipps. Våre båter er merket "Fjellstyret" Vi har også båter i Simadalsvatnet og i Søndre Mefjellsvatnet.